Đã Đóng

AWS AZURE and .NET coder needed

I need the AWS AZURE and .NET coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Amazon Web Services, Azure, Lập trình C#, Điện toán đám mây, ASP.NET

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33990525