Đã Đóng

AWS Cloudformation Experts Needed -- 2

AWS Cloudformation Experts Needed to upgrade EKS cluster

Kĩ năng: Amazon Web Services, Linux, Quản trị hệ thống, Điện toán đám mây, Kubernetes

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #32728812

4 freelancer chào giá trung bình₹1213 cho công việc này

(488 Nhận xét)
7.4
ginushaji3

I am AWS certified developer. Contact me for further deliberations............................ Regards Ginu

₹1050 INR trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.1
UsmanSherdil

Dear Hiring Manager, I understand that you need AWS Cloudformation Experts Needed to upgrade EKS cluster. For this, I would like to offer you my Professional AWS and DeOps skills. Here is a bit about myself. I am a P Thêm

₹1250 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
leocompass9

Hello! I am AWS Certified and would like to see how I may best assist your project. Please feel free to reach out to me for any questions or assistance. Leo

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0