Đã Đóng

Aws Lamda function

I meed a lamba function created to validate aws config is enablee in all regions, macie is enaled,cloud trail, Security hub and certain roles

Kĩ năng: Amazon Web Services, Linux, An ninh Web, PHP, Quản trị hệ thống

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Alexandria, United States

ID dự án: #31521321

16 freelancer chào giá trung bình $36/giờ cho công việc này

(114 Nhận xét)
9.1
(66 Nhận xét)
8.1
(57 Nhận xét)
7.6
(22 Nhận xét)
7.1
(174 Nhận xét)
6.8
(158 Nhận xét)
6.6
(35 Nhận xét)
6.2
(34 Nhận xét)
6.2
(13 Nhận xét)
6.0
(8 Nhận xét)
5.7
(15 Nhận xét)
5.4
(14 Nhận xét)
5.7
(9 Nhận xét)
4.8
(2 Nhận xét)
3.9
(1 Nhận xét)
2.5
(2 Nhận xét)
2.2