Đã Đóng

Need AWS Server Guy

Job Description:

Hello,

We need AWS server Guy to check aws server issue and fix it asap.

Thanks

Kĩ năng: Amazon Web Services, Linux, Quản trị hệ thống, Windows Server, PHP

Về khách hàng:
( 115 nhận xét ) BILASPUR, India

ID dự án: #35454871