Đã Đóng

OWASP, SonarCube, Flyway & Cypress on AWS

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5600 cho công việc này

vandanakhandelwa

Hi, I've been working on docker for a year now. I have built projects as well as provided clients with their custom instances for docker. I can get you the instances for SonarCube, Cypress, OWASP and Flyway. I'll hel Thêm

₹5600 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0