Đã Đóng

Project Insightrade

Lift and Shift a web site onto AWS

Kĩ năng: Amazon Web Services, Linux, PHP, Node.js, NoSQL Couch & Mongo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hamilton, United Kingdom

ID dự án: #33756133

14 freelancer chào giá trung bình£2790 cho công việc này

(180 Nhận xét)
9.3
(928 Nhận xét)
9.1
(121 Nhận xét)
9.2
(195 Nhận xét)
8.4
(381 Nhận xét)
7.7
(16 Nhận xét)
7.2
(28 Nhận xét)
6.9
(62 Nhận xét)
6.7
(70 Nhận xét)
7.0
(34 Nhận xét)
7.0
(20 Nhận xét)
5.8
(10 Nhận xét)
5.4
(7 Nhận xét)
5.1
(4 Nhận xét)
3.4