Đã hoàn thành

SMTP in AWS expert to set up an account.

Được trao cho:

sabdsouza

Hello, I can setup main server on ec2 or if you want can use ses, let me know if you need this done. Regards, Shane

$30 USD trong 1 ngày
(233 Đánh Giá)
7.1

2 freelancer chào giá trung bình$65 cho công việc này

AKS1997

Hi, I can help you in fixing your Amazon SES account to take it out of sandbox environment. Ping me to discuss further.

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.5