Đã hoàn thành

Transfer files from server to Amazon S3

Hello,

we need around 12GB of files moving from our dedicated server to our Amazon S3 account. It's a fairly easy job, all files are placed into folders and all we require are those folders with files inside uploading to Amazon S3.

Thanks for reading,

Brendan

Kĩ năng: Dịch vụ trang web Amazon

Xem nhiều hơn: amazon transfer server, job transfer, amazon web services job, services amazon, moving from, job amazon, amazon web services s3, server amazon, server amazon transfer, transfer amazon, files services, files transfer, moving amazon, amazon server, transfer files dedicated server amazon, web amazon, transfer files server amazon, dedicated server transfer, uploading files, transfer files server s3 transfer, transfer files server amazon s3, transfer files dedicated, transfer dedicated server amazon s3, moving files s3, file transfer amazon server server php

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) hornsea, United Kingdom

ID dự án: #1051209

Được trao cho:

maulik22

hi ready to start.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ajpri

Ill do it. Just need login details. Simple

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0