Đang Thực Hiện

Transfer files from server to Amazon S3

Hello,

we need around 12GB of files moving from our dedicated server to our Amazon S3 account. It's a fairly easy job, all files are placed into folders and all we require are those folders with files inside uploading to Amazon S3.

Thanks for reading,

Brendan

Kỹ năng: Dịch vụ trang web Amazon

Xem thêm: amazon transfer server, job transfer, amazon web services job, services amazon, moving from, job amazon, server amazon, server amazon transfer, transfer amazon, files services, files transfer, moving amazon, amazon server, web amazon, dedicated server transfer, uploading files, transfer files server amazon, transfer files dedicated, transfer dedicated server amazon, moving files, easy job server, amazon dedicated, server amazon files, files uploading, server transfer

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) hornsea, United Kingdom

Mã Dự Án: #1051209

Đã trao cho:

maulik22

hi ready to start.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ajpri

Ill do it. Just need login details. Simple

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0