Đã hoàn thành

Convert pine script to afl amibroker - vama

Được trao cho:

buildorbust

hi.............................................................................................................................................................

$20 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
4.2