Đã Đóng

Pinescript to Amibroker with little modification

I want to convert Pinescript to Amibroker with little modification

Kĩ năng: Amibroker Formula Language, Metatrader, Pine Script

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Ibadan, Nigeria

ID dự án: #32693763