Đã Đóng

SAP training - BW/4HANA

1 freelancer đang chào giá trung bình $6 cho công việc này

rahulanem

I am having 3+ years of experience in online training on SAP BW4 HANA ,SAP BW on HANA,SAP BW , SAP HANA studio. Hope i will satisfy your requirements.

$6 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0