Đã đóng

R script using shiny tool

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2413 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

BenchMarks and associated benchmark value for various months in the stock market dataset.

I want you to show two types of analysis.

1. Time Series to know what will be the value for a certain benchmark

2. If I invest x amount of $ what will be the returns in 1 year, 2 year and 3 year based on the projection.

using R shiny tool

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online