R script using shiny tool

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

BenchMarks and associated benchmark value for various months in the stock market dataset.

I want you to show two types of analysis.

1. Time Series to know what will be the value for a certain benchmark

2. If I invest x amount of $ what will be the returns in 1 year, 2 year and 3 year based on the projection.

using R shiny tool

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online