Đã Đóng

Tích hợp quảng cáo vào ứng dụng

Job Description:

Tôi muốn tìm 1 bạn tích hợp quảng cáo yodo1 vào ứng dụng

Kĩ năng: Android SDK, Android Studio

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Gimhae, Korea, Republic of

ID dự án: #35867488