Đã Đóng

Làm ứng dụng android

Ứng dụng chạy nền trong điện thoại, khi nhận được tin nhắn theo đúng cú pháp thì thực hiện tự gửi tin nhắn đến 1list số điện thoại định sẵn

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, Lập trình C#, Java, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Sonla, Vietnam

ID dự án: #27873319