Làm ứng dụng android

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Ứng dụng chạy nền trong điện thoại, khi nhận được tin nhắn theo đúng cú pháp thì thực hiện tự gửi tin nhắn đến 1list số điện thoại định sẵn

Android Mobile App Development Lập trình C# Java Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #27873319

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở