Đã Đóng

Android App from scratch (web version available)

Job Description:

Android App from scratch (web version available)

Only experts please bid, freshers don't bid.

Should meet deadline

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, PHP, Java, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 13 nhận xét ) CHENNAI, India

ID dự án: #35436757