Xây dựng ứng dụng đơn giản bằng android hoặc flutter.

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

các ứng dụng với tính năng đơn giản, ví dụ như nhắc báo thứ, ghi chú, nhắc uống nước, các game đơn giản như caro, tictactoe, lật hình, quiz.

Yêu cầu giao diện dễ nhìn, bắt mắt, không được lấy code có sẵn trên thị trường, không được dùng các tài nguyên có chứa bản quyền.

Khi bàn giao công việc cần bàn giao lại source code và các file hình ảnh, thiết kế nếu có.

Android Mobile App Development Flutter

ID dự án: #36505030

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$28 cho công việc này

zeeshan5121472

Good day, i have read all project details, I have 5+ years of experience in flutter app development, i have already worked like above project, please initiate chat, i would like to discuss details over chat.

$20 USD trong 7 ngày
(91 Nhận xét)
6.7
shokhflutterdev

Hello, my name is Shahjahan, I have been working in this field for 2 years. I can help you, contact me. I want to chat with you, write to me

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
namsdai2

Xin chào, Tôi tên Thành Nam kà một mobile developer, tôi đã xem yêu cầu của bạn trên thông tin dự án thì nó hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi Tôi có thể xây dựng dự án đơn giản cho bạn bằng Flutter nó có thể xuất r Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0