Lập trình phần mềm android và ios

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần lập trình ứng dụng video player trên android cho androidbox và smartTV (ngôn ngữ android hoặc kotlin), remote (android + ios hoặc react) và server quản lý update, quản lý cấp phát license.

Ứng dụng player có nhiệm vụ get link youtube và streaming. Yêu cầu stream được link FHD trở lên với đầy đủ âm thanh.

Ứng dụng remote có nhiệm vụ tìm kiếm video bằng text và voice rồi hiển thị playlist và lựa chọn video để phát lên player

Ứng dụng server để quản lý các bản cập nhật tự động, quản lý việc cấp phát - thay đổi - active license dựa vào phần cứng thiết bị player được cài đặt

Android Mobile App Development iPhone Java React Native

ID dự án: #25021402

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$450 cho công việc này

Mobiquick

Hello, I saw that you want .. I am experienced developer and i can work closely on your idea. I am honest and dedicated developer. We can talk in details about your proejct plan and fix steps to start and you will chec Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
6.8
RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$400 USD trong 4 ngày
(4 Nhận xét)
4.5