Đã Đóng

Android - Module Lấy notify của app.

Module cần lấy nội dung toàn bộ notify của app ngân hàng ACB.

Kĩ năng: Android

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Thanh Hoa, Vietnam

ID dự án: #33545852

4 freelancer chào giá trung bình$148 cho công việc này

(48 Nhận xét)
6.5
corpmember29

Chào bạn! Bạn cần phát triển Ứng dụng Android - mô-đun cần nhận toàn bộ nội dung thông báo của ứng dụng ngân hàng ACB, tôi đã có hơn 7 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng cho các công ty khởi nghiệp và có hồ sơ theo Thêm

$300 USD trong 10 ngày
(19 Nhận xét)
6.3
kdsgroup24

Xin chào, tôi có 6 năm kinh nghiệm trong Ứng dụng & Trang web dành cho thiết bị di động (IOS & Android) và 4 năm trong React Native & Flutter. Tôi dành toàn bộ không gian để khách hàng cảm thấy tự do vào bất kỳ thời đi Thêm

$140 USD trong 9 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
phanngocsvcn

3 year experience : Duties and Responsibilities: Participate in the development, testing of software and fix bug - Specific: + Have experience web application development with backend(Java core, Java Spring Boot), F Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0