Đã Đóng

Phần Mềm Bản Đồ Trên Android Smartphone

Phần mềm ứng dụng tương tự ứng dụng MAP trên các smartphone chạy Android với các tính năng cơ bản

1. Hiển thị bản đồ

2. Hiển thị vị trí hiện tại

3. Load danh mục nhóm địa điểm từ webservices, hiển thị danh mục nhóm địa điểm để user chọn

5. Load danh mục các địa điểm trong danh mục được chọn từ webservices, hiển thị các địa điểm lên bản đồ. Icon của các địa điểm tương ứng loại địa điểm

7. Chọn 1 điểm trên bản đồ, tìm tuyến đường ngắn nhất từ điểm được chọn đi qua tất cả các điểm trên bản đồ và quay về điểm được chọn.

8. Lưu điểm được chọn, và tuyến đường ngắn nhất nêu trên bằng cách gọi webservices

Kĩ năng: Android, Google App Engine, Google Maps API, Google Web Toolkit

Xem nhiều hơn: m&t, android-smartphone, android smartphone, 1 n 1 m, componente m, i`m robot yahoo script, mago m, traductor m, joomla m, restaurant m, i`m looking designer, generator m, dmos m, i`m boat traducion espa

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9105830

3 freelancer chào giá trung bình$505 cho công việc này

toxsltech

A proposal has not yet been provided

$1237 USD trong 15 ngày
(46 Nhận xét)
7.5
kid1516

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$122 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kurodenjiro

Tôi có kinh nghiệm phát triển geo goole map api phát triển các hệ thống thiết bị gps kết nối qua google map

$155 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0