Đã Đóng

Ứng dụng Android kết nối đến VPN

Mình cần viết ứng dụng dựa trên thư viện ToyVpn để tạo kết nối đến máy chủ VPN dùng giao thức L2TP và PPTP

L2TP chỉ cần xác thực qua mật khẩu.

Kĩ năng: Android, Linux, Mobile App Development, Java

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) CAN THO, Vietnam

ID dự án: #23294688

10 freelancer chào giá trung bình$364 cho công việc này

shyamvijaywargiy

Hello ,hope are you well there. I have seen your requirement and I am interested in this.I am ready from now to work on your app. i have 7 years of experience in mobile (android / ios ) app development. I will complete Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(29 Nhận xét)
6.5
mastersapp

Khách hàng tôn trọng .., Hy vọng bạn đang làm rất tốt...., Tôi có thể thiết kế và phát triển chảo ngay lập tức..Chúng tôi làm việc trên các dự án rất giống nhau Vì vậy đây không phải là thời gian .., Kỹ năng và kinh Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(94 Nhận xét)
6.9
jitendrasatpuda

Hi, Hope you will be doing well!! , I'm a full-time available developer!!! I read job description and I can do your project, I am very interested in this job and I am ready to start work from now please come on chat fo Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
5.1
mobiappsoftware

Hello , I Will develop your app for android and ios both. I have full stack developers team so i want this [login to view URL] send me a message for more details. I have seen your requirement and I will do this in less time. Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
4.8
FernArbulu

Hey there I'd love to work on your development project. I'm an American Senior UI UX designer / Full stack developer with 10 years of experience. I specialize in front-end design and development. I guarantee a truly sm Thêm

$555 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
4.7
AITSoft

Hello there, How are you doing?. I have read the description, I have great experience doing similar jobs related to these skills Android, Java, Linux, Mobile App Development. Right now I am placing a place holder bi Thêm

$555 USD trong 9 ngày
(20 Nhận xét)
4.6
pujaroy22

Hello, Greetings from India I have just read your details about the project we are expert team and have extensive experience in designing and development. We are proficient in our knowledge skills and provide work on Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.5
nusystec

Dear Customer Greetings for the day!!! I'm a Senior Mobile Apps Developer having more than 8 years of Professional Experience in Android, iOS Apps Development Along with 100% satisfactory work as per Client's Requir Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
0.6
tdream92

Hello I am a professional programmer and i am very interested in your project I am very familiar with linux server and i can do your pptp l2tp project thank you I will wait for your kind reply

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hoangtoi25

Chào bạn, bạn đang có một máy chủ VPN và cần điện thoại Android kết nối đến thì ToyVPN là một giải pháp tốt. Mình đã xem file đính kèm bạn gửi, code của project đó khá cũ (chạy eclipse) mình có thể chuyển đổi code đó s Thêm

$277 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0