Đã Đóng

App Android connect google assistant simple

Job Description:

Viết 1 app android lấy api của google assistant về đơn giản.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, Java, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #25676873

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

Saqibahme

I can help you to assist. I’m android developer having 1 year experience in developing application. I’m also a graduate of BS(Hon’s) Software Engineering and having the technical skills other as well.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0