app developer

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

app developer android and website

Android Mobile App Development iPhone PHP

ID dự án: #25002437

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₹29167 cho công việc này

amirmujtaba92786

Hi, I am experienced Full Stack Developer, I can provide you services related to Flutter, Dart Firebase Java, Spring boot, Spring Data, Hibernate, JPA, Spring Security, Maven/Gradle Angular React Node React Native HTM Thêm

₹25000 INR trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
3.4
pankajauengg

Hello! We will make the development as demanded by you. But first we would like to know detailed description about your project work to create the Project timeline and Flow chart. We have 5 + year experience in androi Thêm

₹33333 INR trong 15 ngày
(9 Nhận xét)
4.4