làm app game cờ caro - 19/06/2020 13:29 EDT

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

app game cờ caro đơn giản làm trên nền java xong đưa qua android

Android Mobile App Development Java Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #26148182

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jeremiebelpois97

I have 1 year for an android developer and I have 4 years using java language programming and 1 year for design

$30 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0