Đã Đóng

Arabic Bids Only - Mobile App Development.

Mobile App Development for company profile.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, iPhone, Biên dịch viên tiếng Ả Rập

Về khách hàng:
( 103 nhận xét ) Alriyadh, Saudi Arabia

ID dự án: #34025988

26 freelancer chào giá trung bình$674 cho công việc này

(194 Nhận xét)
9.0
(139 Nhận xét)
9.0
(221 Nhận xét)
8.4
(187 Nhận xét)
8.2
(195 Nhận xét)
7.9
(113 Nhận xét)
7.7
(19 Nhận xét)
7.5
(120 Nhận xét)
8.0
(34 Nhận xét)
7.0
(28 Nhận xét)
6.4
(22 Nhận xét)
6.7
(12 Nhận xét)
6.6
(15 Nhận xét)
6.6
(37 Nhận xét)
6.5
(16 Nhận xét)
6.1
(44 Nhận xét)
6.2
(11 Nhận xét)
5.8
(4 Nhận xét)
5.5
(27 Nhận xét)
5.2
(5 Nhận xét)
5.0