Find Jobs
Hire Freelancers

automatic detection based on phone language to java application

$10-30 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$10-30 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a skilled developer to create a Java application that can automatically detect languages based on the phone's language. The application will be running on Android platform. Requirements: - The application should be able to handle multilingual detection. - All languages should be given equal priority in the detection process. Ideal skills and experience: - Proficiency in Java programming language. - Experience in developing Android applications. - Familiarity with language detection algorithms and techniques. - Strong problem-solving and troubleshooting skills.
Mã dự án: 37494662

Về dự án

8 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
8 freelancer chào giá trung bình $21 USD cho công việc này
Avatar người dùng
Hi I am an expert web developer with over 6 years of development experience. I can build you this simple changes in 2 days. Let's discuss it over chat Regards
$20 USD trong 1 ngày
5,0 (191 nhận xét)
6,6
6,6
Avatar người dùng
Is it heavenly harmony? The last project I completed is very similar to yours. I understand you are looking for a skilled developer to create a Java application that can automatically detect languages based on the phone's language. The application will be running on Android platform. My experience as a full-stack developer makes me ideally suited to tackle this project. With extensive knowledge in Android development and Java programming language, I am confident that I can deliver a quality product that meets all requirements. Additionally, my skills in creating Android applications and language detection algorithms make me an ideal choice for this project. Furthermore, I have strong problem-solving and troubleshooting skills which will be needed for timely completion of the project. In addition to this, I am available worldwide so feel free to contact me if needed. Please let me know if you would like to discuss further or have any other questions?
$10 USD trong 1 ngày
5,0 (3 nhận xét)
3,2
3,2
Avatar người dùng
I understand you are looking for someone to create a Java application that can automatically detect languages based on the phone's language. The application will be running on Android platform. I believe I am the perfect fit for this project. My skills as a Full stack developer allow me to create an application that can handle multilingual detection and give equal priority to all languages in the detection process. Additionally, my experience in developing Android applications coupled with my proficiency in Java programming language make me an ideal candidate for this job. I would love to discuss further how my skillset could benefit you in creating this java application so please feel free to reach out if there is anything else you would like me to clarify or answer any questions you may have regarding my profile or qualifications.
$20 USD trong 5 ngày
4,7 (2 nhận xét)
1,6
1,6

Về khách hàng

Cờ của TURKEY
Bağcılar, Turkey
4,8
3
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 7 30, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.