Đóng

Build android applicaiton framework

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1227 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I require a standard Android application framework with basic user management, user authentication, security and navigation features that works with REST based APIs at the backed and stores user data in a MySQL database. The communication between application and REST API should use SSL and token based authentication. The scope of work is the android application, backend rest service and database development. Please contact me with your detailed resume if you have worked on this kind of application before, can demonstrate working samples of your work in a screen sharing session and can develop with a quick turnaround.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online