Đã Đóng

Viết phần mềm Chat Android sử dụng server NodeJS

Yêu cầu viết ứng dụng chat android, sử dụng dùng server viết bằng nodejs, có chức năng tìm bạn xung quanh!

Kĩ năng: Android, GPS, Node.js, NoSQL Couch & Mongo, Socket IO

Xem nhiều hơn: t&b, server chat android, chat server client android, chat client server android, android server chat, voice chat client server android, chat server android, android chat server, android client server chat, android chat client server, android chat server tcp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8107118

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

neha0810

We have an experienced team of developers, we have delivered apps like uber, food ordering, live chat etc

$200 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
2.3