Đã Đóng

Dự án cocos 2dx ( chỉ cho các bạn việt nam)

Cần các bạn tạo :

1. splash screen

2. main screen

3. một vài xử lý va chạm dữa 2 charcters

Mình sẽ cung cấp ảnh mẫu

Các bạn có kinh nghiệm thì hãy bid nhé

Regards

Hung

Kĩ năng: Android, Cocoa

Xem nhiều hơn: m&t, data entry vi t nam, vi t nam teline, getafreelancer noi viet nam, youjizz can`t load videos, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration, free lancer vit nam, hitech inc vit nam

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) HaNoi, Vietnam

ID dự án: #8502013

2 freelancer đang chào giá trung bình $430 cho công việc này

hungndl

My specialisation is 2D mobile applications (usually games) based cocos2d or cocos2d-x engines for iOS and Android (4 years of experience with these engines). I'm also familiar with Samsung Bada OS and I can create app Thêm

$472 USD trong 7 ngày
(39 Nhận xét)
6.3
hailonguit

Hi ! How are you? My name's Long. I'm a full-time freelancer mobile game(iOS/Android/Windows Phone) for 3 years. My skills: +Game Engine: Cocos2D, Cocos2d-x, LibGDX, AndEngine... +Services: IAP, Leaderboard, Ac Thêm

$388 USD trong 7 ngày
(87 Nhận xét)
5.7