Đã Đóng

comnunity base app platfrom dev

I'm trying to develop a community-based app. Please support me.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, iPhone, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Incheon, Korea, Republic of

ID dự án: #34041833

98 freelancer chào giá trung bình$14866 cho công việc này

(124 Nhận xét)
9.9
(259 Nhận xét)
9.9
(400 Nhận xét)
9.7
(392 Nhận xét)
9.6
(243 Nhận xét)
9.3
(309 Nhận xét)
9.5
(1443 Nhận xét)
10.0
(926 Nhận xét)
9.4
(273 Nhận xét)
9.4
(379 Nhận xét)
9.4
(242 Nhận xét)
9.3
(245 Nhận xét)
9.2
(285 Nhận xét)
9.4
(228 Nhận xét)
9.1
(213 Nhận xét)
9.2
(202 Nhận xét)
9.0
(170 Nhận xét)
9.0
(568 Nhận xét)
9.4
(206 Nhận xét)
8.9
(250 Nhận xét)
8.8