Đã hoàn thành

$100 Debugging and coding for Android (apps) apks 1 & 2

Được trao cho:

coderTim

hi, see pmb.

$100 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
5.2

6 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

LoGiCBuGG

Details in PM.

$100 USD trong 0 ngày
(30 Nhận xét)
5.8
hassanjawed

Please check PMB

$100 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
4.8
luktranlut

Hi, I'm expert at Android platform. Please check your inbox.

$99 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
suprise

Hi. Please check your PM. Regards.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lthvinh

I can do it.

$90 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0