Đang Thực Hiện

Develop app

Develop an app similar to [url removed, login to view] Android and Ios samples needed. Needs to be complete within 15 days.

Kỹ năng: Android

Xem thêm: develop app android, develop ios, app similar, needed app android, app ios develop, ios needs, similar android ios app, develop ios android, ios app needed, jimmyc304, samples android, android samples, complete php mysql samples, custom android app develop, sms iphone app develop, iphone app develop project

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Seaford, United States

Mã Dự Án: #1627805

Đã trao cho:

reddragon122

Plz check PMB.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

YflJ308GU

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0