Đã Đóng

Làm game 2D đơn giản trên Android

- Tôi là nhà thiết kế game và cần một bạn biết lập trình game 2D để chạy trên nền Android

- Mọi thiết kế tính toán, âm thanh và đồ họa do tôi lựa chọn, các bạn chỉ cần tạo ra file apk để upload lên CH Play

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #23358489