Đã Đóng

I HAVE A WEBSITE AND NEED A MOBILE APP

I need a mobile app for my online store. We are an online retail, we will need it in French and English.

Kĩ năng: Android, iPhone, Mobile App Development, PHP, Thiết kế trang web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) DJIBOUTI, Djibouti

ID dự án: #32235405

54 freelancer chào giá trung bình$2007 cho công việc này

(118 Nhận xét)
9.9
(1443 Nhận xét)
10.0
(383 Nhận xét)
9.5
(502 Nhận xét)
10.0
(237 Nhận xét)
9.2
(636 Nhận xét)
9.6
(146 Nhận xét)
9.3
(218 Nhận xét)
9.0
(261 Nhận xét)
9.0
(293 Nhận xét)
9.3
(646 Nhận xét)
9.5
(575 Nhận xét)
9.2
(262 Nhận xét)
8.7
(168 Nhận xét)
9.0
(216 Nhận xét)
8.6
(220 Nhận xét)
9.0
(380 Nhận xét)
8.6
(425 Nhận xét)
8.6
(473 Nhận xét)
8.6
(285 Nhận xét)
8.3