Find Jobs
Hire Freelancers

Liquid intake/ output tracker App with Arduino hardware liquid tape measure

$250-750 USD

Đang triển khai
Đã đăng vào 3 tháng trước

$250-750 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a developer to create a liquid intake/output tracker app that can be used on both iOS and Android platforms. I need assistance sourcing the hardware components for a liquid tape measure that will be used with the app. The key features I would like included in the app are alerts/notifications and data visualization. Ideal Skills and Experience: - Experience developing apps for both iOS and Android platforms - Knowledge of Arduino hardware and integration with mobile apps - Familiarity with sourcing hardware components - Proficiency in creating alerts/notifications and data visualization features in mobile apps Functionality: The user shall have a cup for urin output and another cup for water intake. For urination: the user shall measure the output in the cup. The cup shall display the volume in mL The user shall then press the touch pad button to send the measured volume via bluetooth to the isers cell phone app. The volume shall be logged as output. The volue shall be added throughout each 24hr period and then ready to log a fresh page for the next day. Water input: The user shall have another cup that is used for water intake (drinks) After pouring the liquid (water, tea, coffee, etc...) into the cup, the sisplay shall show the volume in mL. Then the user shall press the touch button on the screen and the recorded volume shall be sent via bluetooth to the users phone and displayed as intake. This should be added throughout each 24 hr period just like the urin output. Both the total of urin out and water in shall be displayed at the bottom of the app. There is currently an app for the urin out and water in that is called UriTrack. It logs the input/ output manually however I want to develop the hardware so this is automatically tracked and logged.
Mã dự án: 37471632

Về dự án

30 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 3 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của CANADA
Kitchener, Canada
5,0
1
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 10 15, 2010

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.