Đã hoàn thành

Loading python libraries into qpython on android

Được trao cho:

lkhelladi

Hello, Relevant Skills and Experience python Proposed Milestones $47 USD - upon satisfaction

$47 USD trong 1 ngày
(73 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

shantanupython

easy task can be done asap Relevant Skills and Experience android, python Proposed Milestones $30 USD - final milestone

$30 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.1