Đã Đóng

mango ecommerce app based on android studio

Job Description:

splash screen

signup/sign in

home screen

list

dropdown list

cart

checkout

about us

why us

order

terms & conditions

cancel policy

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, Java, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vadodara, India

ID dự án: #35825967

3 freelancer chào giá trung bình₹601 cho công việc này

akashshuklasln

I am a senior android developer I read all requirement we can make it in low cost

₹601 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0