Đã Đóng

Mobile App

Advertising web site needs a mobile app for our dealers and consumers

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, PHP, iPhone, MySQL

About the Client:
( 6 nhận xét ) Spring, United States

ID dự án: #32684082

76 freelancer chào giá trung bình$3343 cho công việc này

(120 Nhận xét)
9.9
(1393 Nhận xét)
10.0
(255 Nhận xét)
9.4
(132 Nhận xét)
9.3
(639 Nhận xét)
9.7
(339 Nhận xét)
9.9
(240 Nhận xét)
9.3
(326 Nhận xét)
9.6
(230 Nhận xét)
9.2
(562 Nhận xét)
9.4
(909 Nhận xét)
9.4
(231 Nhận xét)
8.7
(117 Nhận xét)
8.8
(93 Nhận xét)
8.7
(201 Nhận xét)
8.9
(168 Nhận xét)
9.0
(202 Nhận xét)
9.0
(147 Nhận xét)
8.7
(199 Nhận xét)
8.9
(257 Nhận xét)
9.1