Làm mobile app đơn giản chạy trên Android và iOS.

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết mobile app theo các yêu cầu sau:

1. Chạy được trên Android.

2. Chạy được trên iOS.

3. Cho người dùng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại.(xác minh thông tin đăng ký bằng OTP gửi tới điện thoại).

4. Tự động đăng nhập trên điện thoại đã đăng ký.

5. Màn hình chính hiển thị map Google và vị trí người dùng tương tự như Grab.

6. Màn hình cho phép người dùng book lịch hẹn

Android Mobile App Development iPhone

ID dự án: #27735689

Về dự án

16 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

16 freelancer chào giá trung bình$1456 cho công việc này

yashtechsolution

Xin chào, Tôi đã từng xây dựng một dự án tương tự trong kinh nghiệm trước đây của mình nên tôi có kinh nghiệm trong việc ỨNG DỤNG ĐẶT PHÒNG HẸN HÒ. Bạn có thể vui lòng gửi toàn bộ phạm vi dự án của bạn để xem xét. Tôi Thêm

$1000 USD trong 7 ngày
(110 Nhận xét)
7.7
kdsighappsol

Xin chào, tôi đã có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động (iphone / ipad / Android) và App admimn với các dịch vụ web phát triển nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ phần phụ trợ. Tôi sẽ tiếp cận dự án của bạn Thêm

$777 USD trong 6 ngày
(10 Nhận xét)
5.9
elvish2412

Xin chào, Tôi đã kiểm tra yêu cầu của bạn và tôi có thể xây dựng dự án của bạn. Tôi sẽ xây dựng ứng dụng theo nhu cầu của bạn. Vui lòng cung cấp cho tôi thông tin chi tiết đầy đủ để tôi có thể bắt đầu làm việc. Tôi sẽ Thêm

$950 USD trong 7 ngày
(32 Nhận xét)
5.5
fullstackappcode

Xin chào, Đọc chi tiết về Dự án được đăng, bạn cần một ứng dụng di động cho Android & IOS cho các cuộc hẹn đặt sách Tôi đã xây dựng một loại ứng dụng tương tự cho trải nghiệm xem trước của mình để chúng ta có thể thảo Thêm

$1000 USD trong 10 ngày
(16 Nhận xét)
5.9
ilyawebdevluchki

Hello, Nice to meet you! I have checked your job posting carefully and I am very interested in this project. I have 5 years experience in ios and android. I will work as a full timer. I am very confident to complete th Thêm

$1500 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
5.1
codemeg

Xin chào, Tôi sẽ phát triển ứng dụng di động của bạn (andorid và ios với bảng quản trị) để đặt lịch hẹn) Chúng tôi đã xem qua bài đăng của bạn về Phát triển ứng dụng di động. Chúng tôi hiểu yêu cầu của bạn và chúng tôi Thêm

$750 USD trong 20 ngày
(14 Nhận xét)
5.8
shubhamshrimal7

Hello, Hope you are doing well. I am much expertise in Android, IOS Application Development. I understood the initial scope of your app. I have the right skills to work on this assignment. I will complete the work as Thêm

$1000 USD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
4.5
ambitioustec

Lời chào, Bạn đang tìm kiếm một chuyên gia để xây dựng ứng dụng của mình, tôi nghĩ mình là ứng viên phù hợp cho công việc này. Tôi là một nhà phát triển Ứng dụng di động & phát triển Web có kinh nghiệm. Tôi đã sẵn sàn Thêm

$1050 USD trong 15 ngày
(15 Nhận xét)
4.6
uniqueappwork

Xin chào, tôi có 5 năm kinh nghiệm phát triển android và ios, tôi đã từng xây dựng một dự án tương tự trong kinh nghiệm trước đây của mình nên tôi có kinh nghiệm. Tôi có thể thiết kế và phát triển dự án của bạn với đầ Thêm

$999 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
3.6