Đã Đóng

Mobile Developer

Hello,

I need some one to develop Mobile App, the App should be compatible with Android and IOS.

Thanks

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, iPhone, iPad, Android App Development, iOS Development

Về khách hàng:
( 8 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #33705968

58 freelancer chào giá trung bình $33/giờ cho công việc này

(568 Nhận xét)
9.7
(391 Nhận xét)
9.5
(193 Nhận xét)
9.0
(47 Nhận xét)
8.9
(68 Nhận xét)
8.8
(201 Nhận xét)
8.3
(99 Nhận xét)
8.4
(178 Nhận xét)
8.1
(269 Nhận xét)
8.0
(126 Nhận xét)
7.9
(194 Nhận xét)
7.9
(120 Nhận xét)
7.5
(68 Nhận xét)
7.2
(61 Nhận xét)
7.5
(19 Nhận xét)
7.6
(121 Nhận xét)
8.0
(65 Nhận xét)
7.2
(65 Nhận xét)
7.3
(14 Nhận xét)
7.3
(12 Nhận xét)
7.3