Mobile Developer for Urban Lighthouse

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Chúng tôi Urban Lighthouse, một công ty công nghệ New Zealand đang phát triển phần mềm cho ngành quản lý bất động sản. Chúng tôi có tham vọng tăng trưởng và hiện đang xây dựng đội ngũ lập trình viên (Developer) để xây dựng và mở rộng bộ sản phẩm phần mềm của chúng tôi.

Chúng đang tìm một Android Developer. Nếu điều này nghe có vẻ thú vị với bạn, vui lòng hoàn thành bài tập ngắn kèm theo (bạn sẽ được trả tiền cho thời gian của bạn). Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc trò chuyện nhanh sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu dự án thực tế.

https://dev-ulh.s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/Android+Assessment+[login to view URL]

Ngôn ngữ:

Mobile App Dev (Kotlin/Swift)

Frontend (React)

Android Mobile App Development iPhone HTML5 PhoneGap

ID dự án: #21723428

Về dự án

21 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

21 freelancer chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

technorizen

Hello , I have similar kind of expertise and work experience. I have gone through your requirement and understand that,you are looking for highly skilled, qualified, and experience Mobile App development team for yo Thêm

$12 AUD / giờ
(204 Nhận xét)
8.9
shyamvijaywargiy

Hello ,hope are you well there I have seen your requirement and I am interested in this.I am ready from now to work on your app. i have 7 years of experience in mobile (android / ios ) app development. I will complete Thêm

$8 AUD / giờ
(59 Nhận xét)
7.5
searchtechnow

hello I have checked your api is not working. can you please check your api. Hello Ready to give you test. Award me the project and start chat with me so that I can submit my code to you. looking forward to your res Thêm

$12 AUD / giờ
(49 Nhận xét)
7.3
Mobiquick

Xin chào, Tôi là một lập trình viên lành nghề và theo yêu cầu của bạn, tôi sẽ thiết kế và phát triển ứng dụng chất lượng tốt nhất và xuất bản nó trên cửa hàng và cung cấp cho bạn sự hỗ trợ liên tục. Tôi đã xuất bản hơ Thêm

$10 AUD / giờ
(21 Nhận xét)
6.9
MobileAvatar126

To meet me in here, like that you meet Oasis in the desert . NEW SOFTWARE WORLD WILL BECOME HERE FOR YOU AND ME! Hi, dear! I am high quality SOFTWARE developer and designer. I have full experience over 7 years in softw Thêm

$15 AUD / giờ
(30 Nhận xét)
6.0
AmitPal10000001

Hello, I have great quality Android app development. I have done many applications I have high level knowledge to develop mobile app. I have knowledge both type product and serkvice base work. I have also past exp Thêm

$11 AUD / giờ
(26 Nhận xét)
4.5
kapilsanghani

Hello there, Greetings! I have gone through a complete job description. By looking at your requirements, I am pretty sure that I can definitely assist you in application designing and development as I have a team of Thêm

$8 AUD / giờ
(4 Nhận xét)
3.6
thangarajan89

Hi, I have 8+ years of experience in Mobile App development and Currently working as a full-time freelancer. So I will be more fit for your work.

$12 AUD / giờ
(2 Nhận xét)
2.7
harshitasharma90

Hi, I am a Mobile Application developer with more than 7 years of experience in Android & iOS. we are a team of 4 people and we can deliver you full solutions of Android, iOS, Mobile App Development, iPhone, HTML5, Thêm

$10 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
nhuttruong2222

Hiện tại tôi cũng đang phát triển các dự án của bất động sản nên có kinh nghiệm và kiến thức về bất động sản.

$8 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0