Viết MQTT Broker và MQTT client (dưới dạng app trên IOS/android)

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

1. Viết phần mềm MQTT broker chạy trên máy PC chủ, kết nối với các MQTT clients (MQTT client có thể là thiết bị IOT...)

2. Viết app trên nền tảng IOS hoặc Android, kết nối tới MQTT broker

- Đăng ký/Đăng nhập (Tên, điện thoại, mail)

- Kết nối MQTT broker

- Thêm thiết bị IOT (điều khiển/hiển thị tham số)

Có thể tham khảo app Blynk

Android Mobile App Development iPhone Lập trình C Lập trình C#

ID dự án: #27215724

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$181 cho công việc này

mrhenrybuivn

I have experience in this project. I have a similar project like this. You can contact me for more information. I will give you a demo asap. Hope to corporate with you in future.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
llthinh

anh có thể liên hệ với em để bàn kỹ hơn về dự án của anh không. anh đang muốn phát triền phần mềm thế nào. xem em coa thể giúp được gì anh không. còn mô hình anh nói thì em chỉ hiểu chung chung về nền tảng ứng dụng. z Thêm

$222 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0