Đã Hủy

Tìm hiểu mã nguồn mở để xây dựng hệ thống

Tìm hiểu mã nguồn mở opendatakit để xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn

Ý tưởng là phát triển một Hệ thống thu thập dữ liệu gồm:

- Ứng dụng mobile: Cho phép nhập thông tin cảnh báo và truyền về server

- Ứng dụng phân tích và hiển thị: Dựa trên dữ liệu thu thập được từ mobile app, ứng dụng web sẽ phân tích và hiện thị các thông tin trên web.

tìm hiểu hệ thống OpenDataKit tại địa chỉ[url removed, login to view]

Mục tiêu là build lại từ source, deploy trên máy phần web hiển thi Phần mobile build ra file apk cũng chỉnh lại giao diện tiếng việt một chút, đồng thời hướng dẫn mình để nắm được hệ thống. Phần app mobile được viết bằng android ( code mình đã lấy được)

Sờ kai pi : thanhthuy23993

Ưu tiên : Hà Nội, Việt Nam

Kĩ năng: Android, Java, Javascript, MySQL

Xem nhiều hơn: vi build, u.s. p.s, m&t, h&m, h & m, aspnet code using drag n drop, ads don`t appear gumtree, joomla can`t login, youjizz can`t load videos, list email id`d india, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8433219

1 freelancer đang chào giá trung bình $131 cho công việc này

pynetvn

A proposal has not yet been provided

$210 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
1.5
koum23

A proposal has not yet been provided

$131 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
0.5