Đang Thực Hiện

Private project for grede, andoid receive sms and pass to server

private project for grede, andoid receive sms and pass to server.

Receive an sms, send it to server...

Handle with a waiting list the power off and internet offf

Kỹ năng: Android

Xem thêm: grede pass, SMS send, grede, andoid, private server android, android sms receive, sms project receive, private 2013, android private, android project list, android power, private project 2013, receive sms android, send sms internet project, project server 2013, receive sms sql server 2008, waiting list, android sms send, sms server project, power android, send sms android, private sms android, sms send project, sms list, send receive sms sql server database

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Contagem, Brazil

Mã Dự Án: #4551033

Đã trao cho:

grede

ready to work as always

$60 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
4.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $111 cho công việc này

VolarMirim

Hi,sir. Please check my PM> Thanks.

$210 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8
nittilegupta

Hi, Please read the Pm

$64 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0