Đã Đóng

Ứng dụng quản lý nhà hàng

11 freelancer đang chào giá trung bình $849 cho công việc này

amitorada

Hi, We have developed online food ordering/delivery app in fewer hours because of our expert and skilled developer. Our team has 5+ years of great experience in mobile application development on Android and iOS platfo Thêm

$5000 USD trong 55 ngày
(141 Nhận xét)
8.1
yashtechsolution

Xin chào, Tôi là một nhà phát triển dịch vụ đầy đủ, tôi đã làm việc nhiều năm, tôi đã làm việc nhiều ứng dụng, tôi sẽ cung cấp cho bạn thời gian cho công việc trong ngày. Mã hóa chất lượng, Giải pháp hiệu quả để sửa l Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(55 Nhận xét)
7.1
Julian29

xin chào Tôi đã trải qua các yêu cầu của bạn rằng bạn cần xây dựng và hệ thống đặt hàng thực phẩm. Tôi có kinh nghiệm vì vậy tôi có thể đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ có được một sản phẩm chất lượng. Sự hài lòng của khác Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(48 Nhận xét)
7.1
MobileAvatar126

To meet me in here is like that you meet Oasis in the desert . NEW SOFTWARE WORLD WILL BECOME HERE FOR YOU AND ME! Hi, dear! I am high quality SOFTWARE developer and designer. I have full experience over 7 years in sof Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(12 Nhận xét)
5.2
appmasteramlesh

Xin chào, Tôi là một nhà phát triển chuyên dụng có trình độ tốt với kinh nghiệm phát triển tương tự. Tôi rất thích làm việc với bạn trong ứng dụng "Quản lý nhà hàng" (Ứng dụng người dùng, ứng dụng điều khiển giao hàng Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
5.1
Mobileappsoln

Xin chào, Tôi đọc mô tả dự án của bạn và hiểu về công việc cần ứng dụng quản lý nhà hàng. Tôi có nhiều kinh nghiệm với thiết kế và phát triển ứng dụng di động (Android / IOS). Tôi có loại kinh nghiệm làm việc tương tự Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
4.5
fullstackappcode

xin chào Tôi muốn thông báo với bạn rằng tôi cung cấp dịch vụ phát triển Ứng dụng Web & Di động, tôi sẽ thiết kế không chỉ là ứng dụng di động Android và IOS mà còn xây dựng trang web, Trong lĩnh vực này tôi có hơn 6 Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
5.0
pinfytech

Hello, I have gone through your job derscription After reading over your application this looks like and perfect fit for my skill sets! We are very much interested in developing this app for you. But still, we ar Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.1
ThinkStartPL

Hello there! Thanks for this opportunity. I am very excited to know skills are exactly matching with your requirements and we are ready to connect with you over chat for further discussion and interview. As per the sk Thêm

$610 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nghiahoangdev

Chào bạn, mình là thành viên mới từ Freelancer.com nên rất muốn nhận được công việc và feedbacks tốt. Với công việc của bạn mình hoàn toàn phù hợp: Hiện tại mình đang tham gia phát triển ứng dụng Pos-quản lý nhà hàng Thêm

$833 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0