Đã Đóng

Viết phần mềm quản lý bán hàng nhà hàng

Phần mềm chạy trên các nền tảng PC, Android, iOS

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, iPhone, Lập trình C#, HTML5

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Da Nang, Vietnam

ID dự án: #28492101