Đã Đóng

scan qr code reddeem

Job Description:

scan qr with app and reddem monay

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, iPhone, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Chandigarh, India

ID dự án: #35404186

4 freelancer chào giá trung bình₹1475 cho công việc này

rameshkind97

HI, I have experience of 3+ year in mobile application development. I have already work on a application like this. I can give you the Application or Source code. And if you need any changes to be made, I will be happy Thêm

₹1300 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0