Đã hoàn thành

Speech Recognition test Server and Client

Được trao cho:

gogora

Hi I can deploy both technologies in Apache server and provide web based test client to both of them. To finish it I will need 2 days and 200$. Looking forward to reply from you Archil

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $186 cho công việc này

$195 USD trong 1 ngày
(73 Nhận xét)
6.7
$164 USD trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
6.7