Đã Hủy

tao android app cho trang web [login to view URL] - open to bidding

xay dung app android va ios cho hotel [url removed, login to view], noi dung lay tu trang web www.tigonhostel.com.

Kĩ năng: Android

Xem nhiều hơn: dung dung, NOI, hotel app, dung, hotel app ios, android hotel app, www android com, android app ios, android app ios app, trang web, android hotel, ios hotel app, bidding web app, hotel android app, ios bidding app, android app web app, ios app android app, web app android, web lay, lay hotel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #5722227

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

usmanrehmani908

Hi I would like to offer my services for Android. if you like to see.. Here is my completed projects links that recently upload to play store... [login to view URL] Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0