Thiết kế app điều khiển điện thoại android từ thiết bị android và ios

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

App trên máy cần điều khiển có thể nhập vào mã máy do mình tự điều chỉnh, tự chạy ẩn khi thiết bị android khởi động

App điều khiển cần đăng nhập tài khoản,

Đăng nhập thì sẽ Get hoặc post đến web cõ sẵn của mình,

Web sẽ trả về 1 hoặc nhiều mã máy mà mình đã cài đặt ở máy cần điều khiển,

Đăng nhập thành công sẽ hiện ra những máy mà tài khoản đó trả về,

Có thể chọn và điều khiển máy đó từ xa,

Chỉ cần chia sẻ màn hình trực tiếp và điều khiển thao tác chạm vuốt

Android Mobile App Development iPhone

ID dự án: #35447604

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

Được trao cho:

ZosneS

Hi, employer Thank you for your proposal. I have read your proposal carefully and feel energetic to cstart the job. Now i am into your chat and group room development and ready to be involved. Here are some of my ski Thêm

$600 USD trong 7 ngày
(4 Đánh Giá)
4.2

10 freelancer chào giá trung bình$559 cho công việc này

corpmember29

Chào bạn! Bạn cần Design một App điều khiển điện thoại android từ máy Android và iOS, app trên máy joystick có thể nhập mã máy do bạn tự chỉnh, chạy ngầm khi máy android khởi động, nhắn tin mình trao đổi thêm Theo nhu Thêm

$600 USD trong 16 ngày
(47 Nhận xét)
6.9
ITServices24y7

Xin chào, tôi đã thấy bài viết của bạn để xây dựng một ứng dụng thiết bị cần điều khiển để điều khiển điện thoại Android từ thiết bị Android và iOS có thể nhập mã máy do bạn tự điều chỉnh, chạy ngầm khi thiết bị Androi Thêm

$400 USD trong 20 ngày
(18 Nhận xét)
6.8
palakwebapp21

Xin chào, tôi đã đọc bài đăng dự án của bạn về ""Thiết kế ứng dụng"" để điều khiển từ (thiết bị Android và ios) Tôi đã đọc bài đăng dự án của bạn về Kiểm soát ứng dụng cần đăng nhập tài khoản, tôi rất tận tâm, đọc chi Thêm

$600 USD trong 20 ngày
(9 Nhận xét)
5.5
freelancerpoint

Hi there. I am a Software Engineer with more than 8+ years of experience in Mobile App Development, Flutter, React Native, Website Design, PHP, MySQL, JavaScript, Node.js, React.js. I am reliable and extremely responde Thêm

$600 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
4.0
kdsgroup24

Xin chào, tôi đã xem xét kỹ các yêu cầu của bạn đối với việc phát triển ứng dụng Android & IOS dành cho nhà phát triển ứng dụng. Tôi là chuyên gia phát triển ứng dụng Di động có kinh nghiệm tuyệt vời trong lĩnh vực bạn Thêm

$450 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
daniilsolution

Hello, I am an android expert. I have developed various kinds of iOS apps for over 2 years. I fully understand your requirement and I am sure I can build your project successfully within a week. Let's chat for more det Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0