Đã Đóng

Want to convert my CRM in Mobile App

Job Description:

Hi,

I want to convert my CRM into Android and iOS mobile app.

Thanks

Kĩ năng: Android, Mobile App Development, iPhone, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 36 nhận xét ) Gautam Budh Nagar, India

ID dự án: #35376133